Pošte Srpske

2020
Rasvjeta

Sa zadovoljstvom smo realizovali projekat „Nabavka i ugradnja LED rasvjete“ za investitora Preduzeće za Poštanski saobraćaj Republike Srpske AD Banja Luka. Ugovor je obuhvatao reparaciju rasvjetnih tijela na 226 objekata na području Republike Srpske, u koje je ugrađeno preko 150 00 LED rasvjetnih tijela. Radovi su izvršeni prije ugovorenog roka na zadovoljstvo investitora.