Usluge

Kada govorimo o uslugama važno je istaći da smo opremljeni tehnički i kadrovski za odgovore na zahtjeve iz oblasti elektroenergetike i automatizacije i to:
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem na izradi srednje naponskih i nisko naponskih mreža i postrojenja,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem svih vrsta trafostanica,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem svih vrsta elektoenergetskih instalacija,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem rasvjete enterijera, ulične rasvjete, rasvjete sportskih terena i industrijske rasvjete,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem elektroenergetskih razvodnih i mjernih ormara kao i postrojenja svih namjena,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem automatizacije, upravljanje rasvjetom menadžment sistema, SMART sistema, upravljanje PLC-ovima,
  • Projektovanje, izvođenje i nadzor nad izvođenjem slabe struje i to: vatrodojavnih sistema, protivprovalnih sistema, sistema kontrole pristupa, sistema evidencije radnog vremena, sistema tačnog vremena, sistem menadžmenta ključeva, sistema ozvučenja, sistema video nadzora, hotelskih sistema i bolničkih sistema,
  • Izrada elaborata o uštedi električne energije prelaskom sa konvencionalne na LED rasvjetu,
  • Izvođenje građevinskih radova na polaganju kablovskih instalacija; priprema, armiranje i izrada betonskih temelja za stubove, montaža stubova,
  • Trgovina elektro materijalom i opremom. Dosadašnjim uspješnim i kvalitetnim poslovanjem obezbijedili smo povoljne uslove za nabavku materijala i opreme od pouzdanih i kvalitetnih vendora.
NEKE OD NAŠIH USLUGA

Projektovanje elektro faze

Naši inženjeri imaju dugogodišnje iskustvo u planiranju, izvođenju i projektovanju svih vrsta elektroinstalacija. Takođe možemo se pohvaliti i izuzetnim kadrom za izradu fotometijskih proračuna.

Elektroinstalacijski radovi

Izvođenje elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja

Weiss Light doo konstatno ulaže u obrazovanje svojih kadrova. Dugoročna saradnja sa Schneider Electric dovela je i do saradnje na polju automatike. Naši inženjeri su obučeni od strane Schneider Electric-a za instalaciju i programiranje sistema automatskog upravljanja koristeći najkvalitetnije alate u navedenom polju.