Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

2020
Rasvjeta

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske saradnjom sa nama, ugradnjom naših rasvjetnih tijela, ostvaruje uštede od 40% na godišnjem nivou. U 30 poslovnica ugrađeno je preko 4 500 LED rasvjetnih tijela najvišeg nivoa kvaliteta.